Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Przedmiot działalności określa ustawa Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianani) oraz statut jednostki organizacyjnej.

Szkoła:

zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa