Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Przedmiot działalności określa ustawa Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianani) oraz statut jednostki organizacyjnej.

Szkoła:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


Wprowadził Bagińska Anna 2012-05-06
Aktualizujący Bagińska Anna 2020-07-15
Zatwierdzający Gęsina E. 2020-07-15
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-15
Wersja standardowa