Kanał Wyżej
Status prawny

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie jest jednostką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
Szkoła  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7 Września  1991r. o systemie oświatowym (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Prawo Oświatowe  
(Dz.  U.  z  2017r. poz.  60)  oraz na podstawie uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017r.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa