Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie jest jednostką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka

Szkoła  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7 Września  1991r. o systemie oświatowym (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Prawo Oświatowe  

(Dz.  U.  z  2017r. poz.  60)  oraz na podstawie uchwały nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017r.


Wprowadził Bagińska Anna 2012-05-06
Aktualizujący Bagińska Anna 2020-07-15
Zatwierdzający Gęsina E. 2020-07-15
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-15
Wersja standardowa