Kanał Wyżej
Ewidencje - rejestry

EWIDENCJE/REJESTRY, PROWADZONE W CV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WARSZAWIE

W CV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
Księga uczniów. Księga arkuszy ocen. Rejestr wypadków pracowniczych. Rejestr wypadków uczniowskich. Rejestr zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rejestr skarg i wniosków. Księga druków ścisłego zarachowania.


W szkole prowadzone jest archiwum akt uczniowskich, akt pracowniczych i akt
finansowych. Istnieje rejestr archiwizowanych dokumentów.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje - rejestry

Wersja standardowa