Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje - rejestry

EWIDENCJE/REJESTRY, PROWADZONE W CV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WARSZAWIE

W CV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Księga uczniów.
 2. Księga arkuszy ocen.
 3. Rejestr wypadków pracowniczych.
 4. Rejestr wypadków uczniowskich.
 5. Rejestr zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 6. Rejestr skarg i wniosków.
 7. Księga druków ścisłego zarachowania.


  W szkole prowadzone jest archiwum akt uczniowskich, akt pracowniczych i akt
  finansowych. Istnieje rejestr archiwizowanych dokumentów.


Wprowadził Bagińska Anna 2012-07-05
Aktualizujący Bagińska Anna 2020-07-15
Zatwierdzający Gęsina E. 2020-07-15
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-15
Wersja standardowa