Kanał Wyżej
Majątek

W skład przedmiotowego mienia wchodzą:
Nieruchomość  gruntowa  zabudowana, położona w Warszawie przy ulicy Vincenta van Gogha 1, stanowiąca wg ewidencji gruntów działkę nr 58 3/4 i 39 z obrębu 4-03-08 oraz część działki 149 z obrębu 4-03-05 o powierzchni 23 600 m ²,  posiadającą księgę wieczystą KW Nr 322941, środek trwały o wartości:  30.691.521,85 zł., pozostałe środki trwałe: 1.683.755,10 zł., księgozbiór o wartości: 57.134,77 zł., wartości niematerialne i prawne: 33.692,39 zł..


Stan na dzień 31.12.2011r.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Majątek

Wersja standardowa