Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Majątek

W skład przedmiotowego mienia wchodzą:

  • Nieruchomość  gruntowa  zabudowana, położona w Warszawie przy ulicy Vincenta van Gogha 1, stanowiąca wg ewidencji gruntów działkę nr 58 3/4 i 39 z obrębu 4-03-08 oraz część działki 149 z obrębu 4-03-05 o powierzchni 23 600 m ²,  posiadającą księgę wieczystą KW Nr 322941,
  • środek trwały o wartości:  30.691.521,85 zł.,
  • pozostałe środki trwałe: 1.683.755,10 zł.,
  • księgozbiór o wartości: 57.134,77 zł.,
  • wartości niematerialne i prawne: 33.692,39 zł..

Stan na dzień 31.12.2011r.


Wprowadził Bagińska Anna 2012-07-05
Aktualizujący Bagińska Anna 2012-09-10
Zatwierdzający Gęsina E. 2012-09-10
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-09-10
Wersja standardowa