Kanał Wyżej
Zasady postępowania

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
 
Korespondencję można kierować drogą pocztową na adres:
CV Liceum Ogólnokształcące ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa,
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@cvlo.waw.pl
 
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z instrukcją kancelaryjną. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 
Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady postępowania

Wersja standardowa