Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zasady postępowania

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

 

Korespondencję można kierować drogą pocztową na adres:

CV Liceum Ogólnokształcące ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa,

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

sekretariat@cvlo.waw.pl

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z instrukcją kancelaryjną. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 


Wprowadził Bagińska Anna 2012-07-05
Aktualizujący Bagińska Anna 2020-07-15
Zatwierdzający Gęsina E. 2020-07-15
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-15
Wersja standardowa